Chính sách bảo mật của Ocean Spa Nail được chúng tôi quy định dựa trên quyền lợi bảo mật thông tin của các khách hàng truy cập trang web. Khi truy cập vào trang web, chúng tôi sẽ thu thập, xử lý, lưu trữ, bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng.

Thu thập dữ liệu cá nhân và bảo vệ

Tuân thủ theo chính sách bảo mật của công ty, các loại dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập về bạn bao gồm dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn truy cập các trang web và ứng dụng của chúng tôi, đăng ký sản phẩm hoặc dịch vụ, đóng góp và đánh giá cho Ocean Spa Nail hoặc khi bạn tương tác với chúng tôi. Chúng tôi sẽ chỉ thu thập dữ liệu cá nhân của bạn theo luật hiện hành. Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn theo nhiều cách khác nhau, các dữ liệu cụ thể bao gồm:

 • Tên, ngày sinh, địa chỉ email, địa chỉ bưu điện, số điện thoại, số điện thoại di động, chi tiết tài chính, chẳng hạn như số thẻ thanh toán mà bạn sử dụng để đặt dịch vụ tại trang web,…
 • Thông tin về thiết bị của bạn (chẳng hạn như địa chỉ IP, là mã số để xác định thiết bị của bạn có thể cung cấp thông tin về quốc gia, khu vực hoặc thành phố nơi bạn ở)
 • Thông tin liên quan đến cách bạn sử dụng và tương tác với các trang web, ứng dụng và dịch vụ của chúng tôi. Đôi khi các trang web và ứng dụng của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web và dịch vụ không thuộc nhóm dịch vụ của Spa. Các trang web và dịch vụ này có chính sách bảo mật của riêng họ. Nếu bạn nhấp vào liên kết đến các trang web và ứng dụng không phải của Ocean Spa Nail, bạn nên đọc chính sách bảo mật được hiển thị trên trang web của họ.
 • Các chi tiết khác như địa chỉ cư trú hoặc địa chỉ thanh toán của bạn khi bạn đăng ký thành viên hoặc cung cấp thông tin qua liên hệ.
 • Một số dữ liệu từ hồ sơ mạng xã hội của bạn, nếu bạn đã đăng nhập vào oceanspanail.com bằng cách sử dụng chi tiết mạng xã hội của mình
 • Ảnh của bạn, nếu bạn thêm một bức ảnh trong quá trình hoạt động tại trang web.

Mục đích của chính sách bảo mật

Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn nhằm theo dõi việc sử dụng của người dùng, thời gian và mục đích truy cập trang web nhằm hoàn thiện website hơn qua thời gian, gửi tới bạn những đề xuất và cải thiện trải nghiệm người dùng ngày một tốt hơn.

Các mục đích cụ thể của việc thu thập xử lý dữ liệu bao gồm:

 • Xác nhận danh tính của bạn, tính chính xác của dữ liệu, thông tin về bạn mà chúng tôi thu thập được;
 • Đánh giá khả năng quay lại và mức độ hài lòng bạn đối với các dịch vụ, đánh giá rủi ro, tính toán phí, …
 • Thực hiện các chức năng và hoạt động liên quan đến sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi như chuẩn bị nhân viên, dụng cụ massage, làm nail,…
 • Quản lý, giám sát, kiểm soát toàn bộ quá trình sử dụng dịch vụ của bạn kể cả trên web và khi tới trực tiếp Spa.
 • Giải quyết quyền lợi khách hàng khi bạn có điều thắc mắc hoặc không hài lòng;
 • Cung cấp các dịch vụ chăm sóc khách hàng, ví dụ như liên lạc với bạn, đặc biệt là về các chương trình ưu đãi, chính sách của sản phẩm, dịch vụ liên quan và cập nhật những thay đổi của bạn, hướng dẫn hoặc trả lời các câu hỏi của bạn v.v;
 • Thanh toán hoặc nhận các khoản thanh toán;
 • Giải quyết khiếu nại và xử lý các yêu cầu truy cập, cung cấp, chỉnh sửa, xóa dữ liệu cá nhân của bạn;
 • Sử dụng dữ liệu sức khỏe của bạn được thu thập hợp lệ từ các nguồn cung cấp thông tin hợp pháp, nếu có, để giúp quá trình chăm sóc sức khỏe của bạn thoải mái nhất, miễn là dữ liệu đó sẽ không được sử dụng hoặc chia sẻ với bên thứ ba nhằm mục đích quảng cáo;
 • Cho mục đích vận hành hoạt động kinh doanh của Ocean Spa Nail; Cải thiện, phát triển các hạ tầng kỹ thuật, nhân viên phục vụ, hỗ trợ cho việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ tốt hơn của chúng tôi;
 • Cho các hoạt động thống kê hoặc phân tích dữ liệu liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ được chúng tôi cung cấp, ví dụ như: hỗ trợ chúng tôi hiểu tốt hơn các nhu cầu hiện tại và tương lai của khách hàng, về các loại sản phẩm, dịch vụ cũng như các chương trình khuyến mãi mà khách hàng có thể sẽ quan tâm đến; phân tích dữ liệu để thiết kế, cải thiện, cải tiến và phát triển các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi chúng tôi;
 • Cho mục đích tuân thủ pháp luật Việt Nam và nước ngoài, các yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam hoặc nước ngoài, và các mục đích khác liên quan đến bất kỳ nội dung nào kể trên;
 • Tuân thủ các cam kết hoặc thỏa thuận với các cơ quan có thẩm quyền trong nước hoặc nước ngoài;
 • Các mục đích khác không được đề cập ở trên nhưng được quy định rõ trong bất kỳ sản phẩm, dịch vụ cụ thể nào do chúng tôi cung cấp, hoặc được pháp luật hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Công ty chúng tôi sẽ lưu trữ dữ liệu cá nhân phù hợp với quy định pháp luật và cam kết bảo mật thông tin của khách hàng dưới sự kiểm soát cẩn thận, bao gồm đội ngũ nhân viện chịu trách nhiệm tuân thủ Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân và các Chính Sách Bảo Mật khác của công ty. Ngoài ra chúng tôi bảo vệ dữ liệu bằng cách mã hóa, ngăn chặn hành vi truy cập, sửa đổi, công bố và sử dụng trái phép.